Vissers van mensen:

Matthéüs 4: 18-20

En Jezus, wandelende aan de zee van Galiléa, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andréas, zijn broeder, het net in de zee werpende ( want zij waren vissers);

en Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

 

Wat zeide Jezus tot Zijn discipelen? En wat horen wij te doen?

Markus 16: 15

En Jezus zeide tot hen:

Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.matthew-4-19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *