Weest een dienaar van het goede:

Matthéüs 23: 8-12

Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.

En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want EEN is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is.

Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.

Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Markus 3: 35

Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.

Romeinen 12: 9,10

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.luke-1411

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *