Er is nog tijd om te bekeren van de ongerechtigheid:

Zefánja 1: 14-17

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angsten, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;

een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.

En IK zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.

Jeremía 32: 27

Zie, IK ben de HEERE, de God van alle vlees; zou MIJ enig ding te wonderlijk zijn?

2 Petrus 3: 10-12

Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.zephaniah_1-227194832_stdd9a839601900d7ece761fadf6f5508aa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *