Verdrukking lijden als christen:

Johannes 15: 20

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Efeze 6: 11,12

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen der duivelen.

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Matthéüs 5: 11,12

Zalig ( gezegend) zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Romeinen 8: 35

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Matthéüs 18: 7

Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!

Romeinen 12: 11,12

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van Geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking ( lijdzaamheid). Volhardt in het gebed.a0461f29c91baee7813cf0182fe51847

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *