Wie is uw naaste met de kerst?

Galaten 6: 1-3

Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.

 

Uw naaste liefhebben, is uw naaste in de Gemeente, is uw naaste in het Lichaam van Christus, de broeders en zusters in de Heere.

Romeinen 12: 10

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een den andere voorgaande

.romans_12_10-white-800x800

 

Efeze 2: 19-22

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den HEERE;

op WELKEN ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Gemeenschap met halfgebakken “naaste”en kerken vermijden:

Efeze 5: 6,7,8,11

Dat niemand u verleid met ijdele woorden; want om deze dingen ( Jeremia 10: 1-4, “kerstmis”) komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid ( Lukas 13: 26,27).

Zo zijt hun medegenoten niet.christmas-tree-1100237_960_720

> Want gij waart eertijds in duisternis, maar nu zijt gij in het licht van de HEERE; wandelt als kinderen des Lichts.cropped-walk-in-the-light21

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *