Het geloof in God:

Johannes 14: 6,10

Jezus zeide tot..( iedereen): Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.tumblr_o3phnzn6t51tjj2sjo1_1280

Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, DEZE doet de werken.

Johannes 17: 20,21

En Ik bid niet alleen voor dezen ( discipelen van Jezus), maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn, opdat de wereld gelove, dat GIJ Mij gezonden hebt.

jn17

 

Johannes 10: 9-16

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.

En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader, en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

d5de49e15f62385153899322920236b7

 

Jakobus 2: 14, 19

  • Wat nuttigheid is, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij de werken niet heeft? Kan dat geloof hem zalig maken?
  • Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

meditations-on-ready-or-not-matthew-25-1-13

Spreuken 8: 34,35

  • Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
  • Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

are-you-ready

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *