God aanbidden in Geest en Waarheid:

Johannes 4: 24

God is een Geest, en die HEM aanbidden moeten HEM aanbidden in geest en waarheid.

inspiritandtruth

2 Korinthe 3: 17

De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest des HEEREN is, aldaar is vrijheid.

c3ada23f6689410617a46eeab02f6126

 

  • Het Evangelie: Handelingen 2: 38
  • Het gebod van verkondigen: Markus 16: 15
  • De eenheid met Christus en God: Johannes 17: 19-21

Galaten 5: 16-18,24,25

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet.

galatians5v16

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet ( wat gij in het oude leven deed),

maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet./

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

In dien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

galatians-5-vs-25

De werken van het vlees:

  • Galaten 1: 10 > ..Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
  • 1 Timothéüs 1: 4 > …noch zich begeven tot fabelen, en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.
  • Titus 1: 14-16 > En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.
  • Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
  • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, tot alle goed werk ongeschikt.

1 Timothéüs 6: 12

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

8429077470_2acd419917_b

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *