Keurt God het onnatuurlijke goed?

Romeinen 1: 18

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden.

 

Romeinen 1: 24-27

  • Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
  • als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, DIE te prijzen is in der eeuwigheid, amen.
  • Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
  • en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijke gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangen.

pleasegod-copy

Neen, God haat het onnatuurlijke, de – fielen. Ook wordt het in sommige afvallige kerken gewoonweg toegelaten, want zij zeggen: Het is ook een kind van God.

Wie is de mens, om boven Gods recht te rechten?

God houdt pas van die ‘fiel’ als hij of zij zich bekeerd en de volbrenging van hun begeerlijkheden niet doen.

Romeinen 1: 31

…daar zij het recht Gods weten, ( namelijk dat degenen, die zulke dingen doen, de  dood waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

540_293_resize_20130501_5aa30ccf63c14af3745c61f340748def_jpg

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *