Gods wil is zwart/wit.

Galaten 1: 8

Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij ( de eerste discipelen).. verkondigd hebben, die zij vervloekt.

galatians-1-8a-satanhashisowngospel

Jakobus 1: 16,17

 • Dwaalt niet, mijn geliefde broeders!
 • Alle goede gave, en alle volmaakte giften is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij WELKEN geen verandering is, of schaduw van omkering.

james-1-17-every-good-and-perfect-gift-is-from-above-blue

2 Timothéüs 4: 3-5

 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig-( lichtgeraakt, prikkelbaar) zijnde van gehoor, zullen zij zich leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden ( denkbeelden in het vlees);
 • en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen ( onzinnigheden).

Jesaja 1: 4

Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.

Jesaja 5: 20,21

 • Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!
 • Wee degenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelf verstandig zijn!

Matthéüs 7: 21-23

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den “wil”  Mijns Vaders, DIE in de hemelen is.
 • Dit zijn christenen> Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, waarin de ongerechtigheid werkt!

Zwart/wit denken is niet een grijze mistige gedachte. Voor degenen die werkelijk niet zwart/wit denken, zegt Jezus als waarschuwing voor ons:

Openbaring 3: 15,16

 • Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
tumblr_n3b7io62xh1s1zv33o1_500
Schijnheilige lach.

Openbaring 3: 22

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

26eb3228c89f4689afb9671540af5dac

aaeaaqaaaaaaaad7aaaajdu5ndjjmzu5lteyzgetndjjzs04nmfjltlinwu0yzg5ndnlzg
God is geen mistige organisatie, maar het is zwart-wit.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *