Wat is de ziel?

Genesis 1: 20,21 > in de wateren

  • En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
  • En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

6664085

Genesis 1: 24 > de aarde

  • En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo..

gen1-24

Genesis 2: 7 > de mens

  • En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

2f0e05f610f875b5eeb134b55299334b

Genesis 9: 3-5 > de ziel

  • Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; IK heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.
  • Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
  • En voorwaar, IK zal uw bloed, uwer zielen terugeisen; van de hand van alle gedierte zal IK het terugeisen; ook van de hand des mensen, van de hand een ieders zijns broeders zal IK de ziel des mensen terugeisen.

kjv_acts_15-20

Ezechiël 18: 4, 27 > De Eigenaar van de ziel

  • Ziet, alle zielen zijn MIJNE; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn MIJNE; de ziel die zondigt, die zal sterven./
  • Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden;-

432714870_640

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *