De boze mensen:

Prediker 8: 11,12

 • Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.
 • Hoewel een zondaar honderdmaal kwaad doet, en God hem de de dagen verlengt; zo weet ik toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor ZIJN aangezicht vrezen.

Ezechiël 14: 21 Wraak van God

 • Want alzo zegt de HEERE JAHWEH: Hoeveel te meer als IK MIJN vier boze gerichten, het zwaard, en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien!

Trouw zijn ondanks vervolgingen van boze mensen:

tumblr_o3cnqnn4hp1tjj2sjo1_1280

2 Timothéüs 3: 10-13

 • Maar gij ( boze mens) hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.
 • Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij ( Paulus) overkomen is…, hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.
 • En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
 • Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en worden verleid.

maxresdefault-5

Romeinen 3: 13/ Matthéüs 15: 8,9

 • Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangengif is onder hun lippen./
 • Dit volk nadert MIJ met hun mond, en eren MIJ met hun lippen, maar hun hart is verre van MIJ;
 • doch tervergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden der mensen zijn.

YONKERS, NY - APRIL 19: Pope Benedict XVI greets the audience after arriving for a Young Catholics Youth Rally held at Saint Joseph's Seminary April 19, 2008 in Yonkers, New York. The pope will make a historic visit to the former site of the World Trade Center and celebrate Mass in Yankee Stadium before departing New York April 20. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Johannes 3: 20,21

 • Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
 • Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

good-and-evil

Lukas 10: 16/ 1 Johannes 4: 6

 • Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt DENGENE ( HEERE JAHWEH), DIE Mij ( Jezus Christus) gezonden heeft./
 • Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den Geest der Waarheid, en de geest der dwaling.

Lukas 6: 39,40/ Matthéüs 7: 21

 • En Hij zeide …een gelijkenis: Kan ook een blinde, een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?
 • De discipel is niet boven zijn Meester; maar een ieder volmaakt discipel zal gelijk zijn aan zijn Meester./
 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijne Vader, DIE in den hemelen is.

Blind Faith- Blind leading Blind

Openbaring 22: 11,12

 • Die onrecht doet, dat hij nog vuiler wordt; en die rechtvaardig is, dat hij nog rechtvaardiger wordt; en die heilig is, dat hij meer heiliger wordt.
 • En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een ieder te vergelden, gelijk zijn werken zal zijn.

commitment-13-728

744e879bac3c8fa80a45ddbf48f85b53

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *