God haat valse lippen! HIJ heeft lief de sprekers der waarheid

Exodus 20: 16

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Exodus 23: 7

  • Zijt ver van valse zaken; en den onschuldige en gerechtige zult gij niet doden; want IK zal den goddeloze niet rechtvaardigen om deze zaak.

Spreuken 21: 6/ Spreuken 12: 3,4

  • Te arbeiden om rijkdom met een valse tong te vergaren, is een voortgedreven ijdelheid degenen, die den dood zoeken./
  • Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart.
  • De HEERE snijd hun vleiende lippen af, hun grootsprekende tong.

Spreuken 12: 19,22

  • Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik./
  • Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn ZIJN welgevallen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *