Een geloof, zó groot!

 

Matthéüs 8: 5-13

 • Als nu Jezus te Kapérnaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd soldaten van een Romeins legioen, vragende Hem,
 • en heeft Hem gevraagd: Heere mijn knecht ligt thuis bij mij geraakt, en lijdt hevige pijnen.
 • En Jezus heeft hem gezegd: Ik zal komen en hem genezen.
 • En de hoofdman, antwoordde Hem: Heere! ik ben het niet waardig, dat Gij in mijn huis zoudt ingaan; maar spreek alleen een woord, en mijn knecht zal genezen.
 • Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, ik heb onder mij soldaten en ik zeg tot de ene: Ga! en hij gaat; en tot de andere: Kom! en hij komt; en tot mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
 • Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en heeft gezegd tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in geheel Israël, zo’n groot geloof niet gevonden.
 • Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oost en west, en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;
 • en de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis [ omdat zij niet het geloof hadden als van deze hoofdman]; aldaar zal verdriet zijn, en teleurstelling.
 • En Jezus heeft de hoofdman gezegd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden is dat uur.

Jakobus 1: 5-8

 • En indien iemand van u de wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God verlangt, DIE een ieder eenvoudig geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
 • Maar dat hij ze in geloof verlangt, niet twijfelende; want wie twijfelt, is als een baar der zee, die door de wind op- en neergeworpen wordt.
 • Want die mens geloofd niet, dat hij iets ontvangen zal van de HEERE.
 • Een dubbelhartig man is veranderlijk in al zijn wegen.

1 Korinthe 13: 13

 • En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Als er geen geloof is, is er ook geen hoop, en zeker niet de liefde.

Geloven is gehoorzaam zijn aan God, door Jezus Christus.

Hoop is hopen dat uw geloof tot het eeuwig leven kan brengen.

Liefde is nodig om het geloof met de hoop tot volmaaktheid te brengen.

 

Geloof = vertrouwen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *