Een dienstknecht zijn.

Matthéüs 10: 24,25a

– De discipel is niet boven de meester, ook is een dienstknecht niet boven zijn heer.

– Het is de discipel genoeg, dat hij gelijk wordt, gelijk zijn meester; en de dienstknecht gelijk zijn heer.

2 Timothéüs 2: 24-26

– Een dienstknecht van God moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, die de boze kan verdragen ( ROM. 12:18); met zachtmoedigheid onderwijzen, die de waarheid tegenstaan; dat God hun te enige tijd bekering geeft omwille van de waarheid; en zij wederom uit de greep van de duivel mogen ontwaken, in welke zij gegrepen waren.

1 Korinthe 7: 20-23

– Een ieder blijft in de beproeving waarin hij is geroepen.

– Zijt gij, een dienstknecht geroepen, laat u dan niet bekommeren; maar indien gij ook vrij kunt zijn, gebruik dit liever.

– Want wie in de Heere geroepen is, een dienstknecht, die is een vrijgelatene van God; gelijkerwijs ook die vrij is, die is een dienstknecht van Christus.

– Gij zijt duur gekocht ( Jes.53), wordt geen dienstknecht van mensen.

Matthéüs 20: 27,28/ Matthéüs 24: 45

– Zo wie onder u de eerste wilt zijn, die zijt een dienstknecht.

– Gelijkerwijs de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen./

– Wie  is de getrouwe en eerlijke dienstknecht, die zijn Heer over Zijn werk gesteld heeft, om hen hun geestelijk voedsel te geven ter juiste tijd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *