Wie zijn de christen?

Wie mag zich een christen noemen?

Een christen is geen katholiek , geen  protestant, geen gereformeerde, geen hervormde, geen Jg, geen een of andere gemeenschap die het op hun eigen manier doen, ook zijn het niet degenen die denken alvast een zekere plaats in de hemel te hebben? Een christen is iemand die als Christus is.

Wat zei Jezus Zijn discipelen, toen Hij hun voeten gewassen had? En wat hoort een christen te doen?

Johannes 13: 15/ 1 Petrus 2: 20,21

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven ( niet alleen nederig zijn), opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij alzo ook doet./

Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij gezondigd hebt, daarvoor geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, wanneer gij weldoet, en daarvoor geslagen wordt, dat is een genade in Gods ogen.

Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geslagen is, ons een voorbeeld nagelaten heeft, dat ook wij Zijn voetstappen zouden navolgen en geslagen worden om het Evangelie.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *