Gedoopt worden als volwassene.

In veel kerken en gemeentes, wordt de kinderdoop getolereerd. Is dit wat God ons leert? Neen, dit zijn de valse kerken.

Handelingen 8: 35-38

– En Filippus deed zijn mond open en begon de kamerling de schrift uit Jesaja te verkondigen, met Name van Jezus.

– En alzo zij over de weg gaande waren, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling heeft toen gezegd: Zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden?

– En Filippus had hem gezegd: indien gij met geheel uw hart gelooft, zo is het geoorloofd. En de kamerling antwoordde: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

– En hij gebood de wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en Filippus doopte hem.

( was de kamerling een baby? kan een baby zelf beslissen en erkennen dat Jezus is de Zoon van God?)

Ó

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *