Het begin van het Paradijs.

Jesaja 66: 22,23

– Want gelijk als die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, die IK maken zal, voor MIJN aangezicht zullen bestaan, spreekt de HEERE, alzo zal ook uw zaad en uw naam bestaan.

– En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene Sabbath tot de andere, alle vlees komen zal om te aanbidden voor MIJN aangezicht, zegt de HEERE.

Zefanja 3: 13-15, 20

– De overgeblevene van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrog gevonden worden; maar zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hen meer verschrikken.

– Zing vrolijk, gij dochter Sion, juicht, gij Israël; weest blij, en spring op van vreugde met uw gehele hart, gij dochter van Jeruzalem.

– De HEERE heeft uw oordeel weggenomen, HIJ heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israëls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer aanschouwen./

– Te dien dage zal IK u herwaarts brengen, ten tijde wanneer IK u verzamelen zal; zekerlijk, IK zal u tot een naam en lof onder al de volken der aarde zetten, wanneer IK u zal bevrijden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *