De gedachten van God.

Gods gedachten zijn niet te vergelijken met die van mensen.

Als men iets onderneemt, in bv een uur, dan is dat voor God geen mensenuur. Bij HEM is dat een fractie.

Psalm 135: 13

– O HEERE! UW Naam is in eeuwigheid ; HEERE! UW gedachtenis is van geslacht tot geslacht.

Jesaja 55: 8 > God zegt:

– Want MIJN gedachten zijn niet uw gedachten, en MIJN wegen zijn niet uw wegen, spreekt de HEERE.

Een voorbeeld van de Cornelius, een Romeinse hoofdman. Die gebeden en aalmoezen deed, wat daadwerkelijk niet na één gebed of aalmoes bij God in gedachten kwam.

Handelingen 10: 1-4

– Er was een zekere man te Cesaréa, met name Cornelius, een hoofdman over honderd soldaten, uit de bende, genaamd de Italiaanse;

– godzalig en ontzag hebbende voor God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God gedurig aanbiddende.

– Deze zag in een geestelijke zinnebeeld, omtrent het negende uur van de dag, een Engel van God tot hem komen, en tot hem zeggende: Cornelius!

– En Cornelius, de ogen op de Engel houdende, werd zeer bevreesd, en heeft gezegd: Wat is het HEERE? En de Engel heeft tot hem gezegd: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *