Hoop voor de (verstandelijke) gehandicapten.

Jesaja 35: 1,2,5-9

– De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid van de HEEREN, het sieraad van onze God./

– Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en de oren der doven zullen geopend worden. Alsdan zal de lammen springen als een hert, en de tong der stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de woestijn. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders; …. En aldaar zal een verheven baan en een weg wezen, die de heilige weg genaamd zal worden;…Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend dier zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.

Jesaja 65: 17,25

– Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet meer opkomen./

– De wolf en het lam zullen samen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en het dierlijk stoffelijk overschot zal het voedsel van de slang zijn; zij allen zullen geen kwaad doen noch verscheuren op MIJN heilige berg, de nieuwe aarde, zegt de HEERE JAHWEH.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *