Jagen naar de volmaaktheid.

Wie in het geloof is als christen, moeten werken aan het geloof. Wie denkt, Jezus Christus in hun hart te hebben, horen niet te denken dat het genoeg is, dat is gelijk zijn als de dwaze maagden.

Jakobus 2: 20,26

– Maar wat wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?/ Want gelijk het lichaam zonder een geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Matthéüs 25: 3,4

– Die dwaas zijn, haar lampen genomen hebbende, namen geen olie met hun lampen. De wijze namen wel olie in de vaten, met haar lampen.

Filippenzen 3: 14,12

– Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter mij is, strek ik mij hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs die ik door God geroepen ben, de prijs die van boven is in Christus Jezus./  Niet dat ik het reeds ontvangen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mag, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *