Het gebod van Jezus.

Het gebod van Jezus Christus aan christenen is om te prediken het Evangelie, om op zoek te gaan naar mensen die nog niet bekeerd zijn. Het is niet de bedoeling om altijd te leren wat men in een Gemeente of kerk gehoord wordt, om daarmee het voor henzelf te houden. Zij moeten het uitbrengen in de wereld om mensen te behouden van Gods komende toorn. De straten en wegen moeten zwart zijn van predikende mensen. Ook internet moet er vol van zijn. Zij die de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben, zijn het zout der aarde, een licht in de duisternis.

Markus 16: 15/ Filippenzen 1: 27,28

En Jezus heeft gezegd en geboden: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen van mensen./

Wandelt waarlijk het Evangelie van Christus, opdat, ….,gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdend door het geloof van het Evangelie.

En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun een bewijs is tot verderf, maar u tot zaligheid is, en dat van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *