Evangelie voor mensenkinderen.

Het Evangelie is niet bedoeld voor mensen die verstandig en wijs zijn in de wereld, omdat zij het gaan onderzoeken in het natuurlijke. Het is bedoeld voor mensen die het gewoon aannemen alsof het kinderen zijn. Deze mensenkinderen ontvangen ook geheel gemakkelijk de Heilige Geest met de gave.

Matthéüs 11: 25,26

– Op een bepaalde tijd heeft Jezus geantwoord: Ik dank U, Vader! HEERE der hemelen en der aarde! dat GIJ het goede nieuws voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, en hebt het de mensenkinderen geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is het geweest het welbehagen voor U.

1 Korinthe 3: 18,19

– Niemand moet zichzelf bedriegen. Zo iemand onder u denkt wijs te zijn in deze wereld, die wordt eerst dwaas, opdat hij wijs mag worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: HIJ grijpt de wijze in hun arglistigheid;-

1 Korinthe 2: 12-14

– Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die God ons geschonken heeft; die wij ook spreken, niet met woorden, die de wereldse wijsheid leert, maar de woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God is; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *