Vertrouw niet op eigen inzicht.

2 Samuël 6: 5-7

– David en het gehele huis van Israël speelden voor het aangezicht van de HEERE God, met allerlei snarenspel van dennenhout, met harpen, luiten, en met trommels, ook met schellen en cimbalen. Als nu de zonen van Abinádab kwamen tot aan de dorsvloer Nachons, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze tegen, omdat de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem daar dood, om deze onbedachtzaamheid; en Uza stierf aldaar bij de ark Gods.

Als wij God dienen, is het aan ons, om te bepalen wat goed is? Is het niet God, DIE bepaald wat goed is? Wij moeten voorzichtig zijn wat we doen, voor Gods aangezicht. God is het DIE bepaald, niet wij. Wij zijn slechts onvolmaakt, God is volmaakt.

1 Petrus 5: 6,7

– Vernedert u dan onder de krachtige hand van God de Almachtige, opdat HIJ u zal verhogen op ZIJN tijd. Werpt al uw bekommernis op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *