De weg tot het leven.

Matthéüs 7: 13-15

– Gaat in door de smalle poort, want wijd en breed, is de weg, die tot de eeuwige dood leidt, en velen zijn er, die op deze weg bevinden; de poort die smal en nauw is, die leidt tot het leven, en weinigen zijn er, die op deze pad gaan. Maar past op voor de valse profeten, deze zijn het, die zich klederen in schaapsklederen, maar van binnen zijn zij wolven.

Valse profeten doen zich voor als heiligen.

Titus 1: 16

– Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken ( van het vlees), alzo zijn zij ( voor God) gruwelijk en ongehoorzaam, tot alle ( geestelijk) goed werk ongeschikt.

Degenen die op het smalle pad bevinden, hebben de Geest met de werken.

De ware christen wandelt in Gods Geest, en bedenken wat de Geest hun zegt. Zij luisteren meer naar de Geest, dan naar het vlees.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *