Feest in de hemelen.

1 Samuël 7: 3/ Joël 2: 12,13

-… Indien gij u met uw gehele hart tot de HEERE bekeert, zo doet de afgoden en idolen uit het midden van u weg,…/

– Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot MIJ met uw gehele hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwgeklaag. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want HIJ is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en zal berouw hebben over het kwaad (wat HIJ u aangedaan heeft).

God zal ZICH verheugen dat een mens zich bekeert tot HEM.

Handelingen 3: 19

Verbetert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden der ongerechtigheid mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zal gekomen zijn van het aangezicht des HEEREN.

Bekeren tot God, in de Autoriteit van Jezus Christus. Hij heeft de losprijs voor de zonden betaald.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *