Wordt behouden.

Handelingen 2: 38-40

– ….Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw ongerechtigheid, en gij zult daarna de gift van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn in de toekomst, zovelen als er de HEERE, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde Petrus, en vermaande hen die hem hoorde, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerde geslacht [ farizeeërs en schriftgeleerden].

voorbeeld van Gods wil doen: Filippenzen 2: 13,15

– ; want het is God, DIE in u werkt beide het willen en het werken, naar ZIJN welbehagen./ ; opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;…

Weest niet eigenzinnig, maar nadert 100% tot God, dan zal God tot u komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *