Gebouwd op de Rots.

Matthéüs 7: 24-27

– Een ieder dan, die Mijn woorden hoort en het in werking zet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en als de slagregen neervalt, en de waterstromen zijn gekomen, en de stormen hebben gewoed, en zijn tegen dat huis gebeukt, en het is niet ten gronde gevallen, omdat het op de steenrots gebouwd was. Maar wie Mijn woorden hoort, en niet het geloof in werking zet, die zal Ik vergelijken als een dwaas mens, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen, de waterstromen en de stormen, zijn tegen dat huis gebeukt, en het stortte in, en de vernieling is groot.- Matt.25:1-13.

Wie gelooft, zal geheel gehoorzaam zijn, en zal vreugde vinden. Wie niet  geheel gehoorzaam is, wordt geërgerd.

1 Korinthe 15:44,45/1 Kor. 2:14,15

– Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en een geestelijk lichaam. Alzo is er geschreven: De eerste Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam ( Jezus Christus) tot een levend makende Geest./ De natuurlijke mens ( de niet-geest-vervulde mens) begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods is; want het is voor hen dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat het geestelijk te begrijpen is. Doch de geestelijke ( geest-vervulde) mens onderscheidt en begrijpt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand ( die niet-geest-vervuld zijn) begrepen.

Johannes 3: 3,5

– Jezus heeft geantwoord en gezegd: Indien gij niet wederom geboren wordt, gij kan het Koninkrijk Gods niet begrijpen.- Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God nooit ingaan.

 

Wie in God geloofd door Jezus Christus, moet heilig worden door het ontvangen van de Heilige Geest.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *