Geloven= vertrouwen.

Door geloof hebben de vroegere gelovigen vertrouwen gehad in onze God YAHWEH.

Hebreeën 11: 32,33-

– En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, van de geschiedenis over Gídeon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuël, en al de ware profeten; die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen van de leeuwen gesloten; de kracht des vuurs hebben uitgeblust,…..

Allen hebben door het vertrouwen in God hun beloften gekregen.

Romeinen 1: 8/ Handelingen 14: 22

– Eerst, dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld./ versterkt de zielen van de discipelen van Christus, en vermaan hun, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij allen die geloven met vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God.

Romeinen 3: 21,22-

– Nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de ware profeten: namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheidt. Want wij allen hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid van Gods aangezicht; en worden gerechtvaardigd uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *