Water en Geest.

Hoe maakt je een woestijn levend?           Door die water te geven.

Zo is het ook met een zondaar, die is droog en onvruchtbaar om het eeuwige leven te verkrijgen.

Als christen te zijn, moeten we geboren zijn uit water en Geest.

Johannes 3:5 > zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Johannes 6: 63

– De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

God is Degene DIE de mens een geest des levens kan geven. HIJ kan ook dat zo eindigen. Neem het voorbeeld uit het verleden en de toekomst is, over de zondsvloed en de twee getuigen van God:

Genesis 6:17/ Openbaring 11:11

– Want IK, zie, IK breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven; al wat op aarde is, zal de geest geven./ En na drie en een halve dag, is de geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gekomen over degenen, die hen aanschouwden.

Johannes 16 vers 15 geeft Jezus ons een gebod, dat wij die wederom geboren zijn, mensen uit de woestijn moeten halen om weer levend te worden. Maar dan alleen door hen te verkondigen, om geboren te worden uit water en Geest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *