Zware tijden voor Gods Gemeente.

Matthéüs 7: 13-15

– Gaat in door de nauwe poort; want wijd en breed, is de weg, die tot de tweede dood leidt, en velen zijn er, die deze weg nemen; de poort die tot het leven leidt, is smal en nauw, en weinigen zijn er, die deze vinden. Dus kijk uit voor valse profeten, die komen in schijnheiligheid, zij kleden zich als schapen, maar in feite zijn het boze wolven.

De wolf, zo zijn degenen die Gods wil niet doen. Ze doen zich alleen voor als schapen.

Lukas 13: 24

– Strijdt om in te gaan door de nauwe poort; want velen zeg Ik u, zullen zoeken daarin te gaan, zij zullen het niet kunnen;-

Waarom dan niet? Omdat zij naar de wolven, die zich voordoen als zachte schapen, luisteren. Zij onderzoeken zelf niet wat Gods wil is. Zij laten zich bedriegen, op de brede makkelijke manier. Ze hebben de bijbel, maar lezen dagteksten, die hun niet tot zaligheid kunnen brengen. Alleen door Gods wil te doen kan men zalig worden.

Het smalle pad is een pad zonder bijweg, een moeilijke en gevaarlijke pad.
De brede weg, is de makkelijke weg. Geloven in Jezus Christus is niet genoeg. Met het geloof moet men de werken doen.

Lukas 13: 26,27

– Alsdan zult gij u zich beginnen te excuseren ( op de oordeelsdag), en te zeggen: hebben wij niet in Uw tegenwoordigheid het heilige avondmaal gegeten en gedronken? En hebt Gij U ons niet geleerd? En dan zal Jezus hun openlijk aanzeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, vanwaar gij zijt; wijkt van Mij af, gij werkers der ongerechtigheid !

In Matthéüs 7 vers 22 wordt zelfs geprofeteerd dat deze waterloze fonteinen, in Jezus Naam, duivelen uitgeworpen hebben. En dan zegt Jezus, dat Hij hen niet gekend heeft. Moet u zich voorstellen, dat deze mensen, geheel geloofde, maar door Jezus niet gekend wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *