De kastijding van God.

Wanneer een ouder en kind opvoed, zal die ouder de wil van het kind laten doen? Als het een verstandige ouder is, zal ie het zeker niet doen! En als dat kind toch zijn wil krijgt, wat komt er dan van terecht? Een zelfzuchtig mens zal het zeker worden.

Wanneer God de mens roept door profeten en zelfs ZIJN Zoon, hoe bepaald HIJ dan ZIJN wil? Mogen wij dan onze eigen wil blijven doen, of luisteren we naar HEM? En wanneer wij ongehoorzaam blijven, zal HIJ ons dan genadig zijn op de oordeelsdag?

God corrigeerd ons, als wij een misstap zetten, door een veroordeling in het hart te geven, mits wij ZIJN Geest in ons hebben. Luisteren wij dan naar die veroordelend hart?

1 Johannes 3: 18-22

– Geliefde broeders, laat ons niet liefhebben met het woord of de tong, maar door daad en waarheid. En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor HEM. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ kent alle dingen. Geliefde broeders! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van HEM, terwijl wij ZIJN geboden bewaren en doen, hetgeen behagelijk is voor HEM.

 

Hebreeën 12: 7,9

– Indien u de kastijding verdraagt, zo zijt  gij kinderen van God; maar indien u geen kastijding verdraagt, zo zijt gij bastaarden, en geen kinderen van God.

God ziet alles. Wie ZIJN wil niet doet, is ongehoorzaam.

Job 5: 17,19

Zie, gezegend is de mens, die God kastijd; daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet.- In zes benauwdheden zal HIJ u verlossen, en in de zevende zal het kwaad u niet aanroeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *