Gods genade, voor wie?

Voor wie is God genadig? Voor degenen die God in hun leven willen toelaten. Die op God vertrouwen, en niet op de menselijkheid.

Wat zegt God ZELF?

Exodus 33: 19

…. IK zal genadig zijn, wie IK zal genadig zijn, IK zal MIJ ontfermen, over wie IK MIJ ontfermen zal.

Het is God ZELF, DIE het gaat beslissen.

Wat horen wij dan te doen om ZIJN genade op het einde te kunnen beërven?

Filippenzen 3: 8-14

– Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb, en acht als drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

En in Hem gevonden wordt, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, uit de werken der wet, maar door de werken uit het geloof, door Jezus Christus, namelijk de rechtvaardiging, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem ken, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden gelijkvormig wordt; of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden.

Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, dat ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter mij is, strek ik mij hetgeen voor mij is, jaag ik naar het hemelse wit, tot het loon der roeping van God, die van boven is in Christus Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *