Bekeren uit de zonde.

De zonde is de ongerechtigheid ( 1 Johannes 3:4)

Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.- 1 Joh. 3:4.

Als wij van onze zonde vergeven willen worden, om niet de tweede dood in te gaan, moeten we Handelingen 2:38 navolgen.

Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Autoriteit van Jezus Christus, tot vergeving van uwe zonden, gij zult voorzeker de gave des Heiligen Geestes ontvangen, na uw innerlijke bevestiging van het geloof.

Heb het geloof als een volgeling van Christus.

Jesaja 55: 1/ 1 Timóthéüs 6: 12/ 1 Petrus 5:6,7

O alle gij dorstigen( naar gerechtigheid)! komt tot de wateren( van gerechtigheid), en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot waar gij ook geroepen zijt, en de betrouwbare belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat HIJ u verhogen kan op ZIJN besloten tijd. Werpt al uw zorgen op HEM, want HIJ verlangt voor u te zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *