De ware christen.

Een ware christen is te herkennen om zijn problemen. Als een christen geen problemen heeft, is satan de duivel tevreden.

Lukas 6: 22,23

– Gezegend zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om het Woord van de Zoon. Verblijdt u in die dag, en weest vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemelen; want de vroegere vaders deden alzo met de profeten.

2 Timóthéüs 3: 1-5

Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf…..hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van het geloof verloochend hebben. Heb een afkeer van deze.

De ware christen heeft zware tijden in de laatste dagen, ze moeten hun hoofd koel houden. De satan gaat rond als een brullende leeuw, opzoek of hij misschien een onoplettende christen kan  verleiden, om hem te grijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *