Met kracht overwinnen.

Handelingen 1: 8

-; maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Als wij het in onze eigen kracht de wil van God willen volbrengen, zullen we falen. Israël was het voorbeeld van falen, omdat zij dat in het vlees deden. Nu Jezus Christus de wil van God ons heeft voorgesteld kunnen wij wel de wil van God volbrengen, door in de Geest te wandelen.

Johannes 3: 5

– Jezus heeft geantwoord: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet wederom geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins ingaan.

Matthéüs 11: 29,30

Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *