Het begin van het einde.

Het einde der tijden, begint in het midden-oosten. God heeft het in ZIJN macht.

Ezechiël 38: 3,4/ 39: 22,23

– Zo zegt de HEERE JAHWEH: Zie, IK eis aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech ( Moskou) en Tubal ( Tubalsk)! IK zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en IK zal u uitvoeren, mitsgaders uw gehele leger, die volkomen uitgerust is met wapentuig, een grote vergadering, gereed voor oorlog;-/ En IK zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u doen optrekken vanuit het noorden, en u brengen op de bergen van Israël. Maar IK zal uw wapentuig van u slaan. Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij en al de volken, die met u zijn;-

Ezechiël 38: 22,23

– En IK zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en IK zal een overstelpende plasregen, met grote hagelstenen, vuur en sulfer regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn. Alzo zal IK MIJ groot maken, en MIJ heiligen, en bekend worden voor de ogen [ men moet denken aan de media] van vele heidenen; en ieder zal weten, dat IK de HEERE God ben.

Wie in God vertrouwd, hoeft niets te vrezen van ZIJN komende toorn.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *