De wijsheid vanuit God.

Johannes 14: 26

– De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Lukas 10:21 – ( Jezus verheugde Zich, en heeft gezegd:) Ik dank U, Vader! HEERE des hemelen en der aarde; dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt deze de simpele geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Paulus heeft gesproken:

1 Korinthe 2: 4,5,12,13

– De rede van mijn prediking, is niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning der Geestes en kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God./ Doch wij ( geestvervulden) hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; die wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke woorden met geestelijke samenvoegingen.

De wijsheid van de wereld, is dwaasheid bij God. De wijsheid van God, deze kan de wereld niet begrijpen, ze zijn dwaas voor de wereld. Geen mens kan een grasspriet uit niets maken, God kan dat wel door ZIJN kracht, de Heilige Geest. Jezus Zelf heeft gezegd, dat, wie een geloof heeft als een mosterdzaad, niets onmogelijk is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *