Geen rechter spelen.

Hoe moeten we als christen te zijn? Als een rechter? Om daarmee God een dienst te bewijzen?

Is het niet, dat wij beter onszelf moeten berechten, wat we goed of fout doen, aan de hand van Gods wil, en naar ZIJN voornemen? Onderzoekt uzelf, of gij de wil van God doet, want…

Matthéüs 7: 21

> Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *