Tempel van de Heilige Geest.

Het lichaam wordt hiermee bedoeld, het geestelijk lichaam.

Johannes 6: 63

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest(elijk) en leven.

Wat verontreinigd dan het lichaam?

Matthéüs 15: 18,19

– De dingen, die de mond uitgaat, komen voort uit het hart, deze verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspel, immoraliteit, dieverijen, valse getuigenissen, laster.

Wie zegt het vleselijk lichaam rein te houden, omdat dit de tempel van de Heilige Geest is. Waarom is het vlees dan van geen nut?

Johannes 3: 5,6

  •  Jezus heeft gezegd: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; uit hetgeen de Geest geboren is, dat is geest(elijk).
Galaten 5:16 – Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet.

Johannes 4: 24

– God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid.

1 Korinthe 15: 50

– Doch ik zeg dit broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet beërven kunnen, omdat de verderfelijkheid niet de onverderfelijkheid beërft.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *