Het Pascha.

Het Pascha, het feest van de ongezuurde broden, en alles wat eetbaar en drinkbaar is, moest ongezuurd gegeten worden met haast. Het moest geschieden tussen twee avonden, zeven dagen lang.( Exodus 12:21,43; Leveticus 23:5)

Toen Jezus op aarde was, had Hij begeerd het Pascha te vieren op het Pascha van Zijn lijden en dood en opwekking uit de dood. Niet ervoor of op een andere gewone dag. Toen Hij het heilig avondmaal instelde moest dat gebeuren op deze feestdag. Zijn lichaam moest gesymboliseerd worden als ongezuurd.-(niet als gezuurd, wat in veel kerken gedaan wordt met gezuurd brood of gegiste druivensap, wat wijn met alcohol betekend)-

Zijn avondmaal is dus: ongezuurd brood en druivensap, de ongezuurde wijn.

Een ware christen moet dit herhaaldelijk doen.

Na Zijn lijden voor onze zonden, en Zijn dood aan het kruis, werd Hij in het graf gelegd. Na de Sabbath, op de derde dag na Zijn dood is Hij opgestaan uit het graf. 

Eindelijk is er redding voor de zondige mens. Wat nu? Handelingen 2:38 Romeinen 6:4