Waarom wordt het Evangelie genegeerd?

Degene die het Ware Woord van God negeren zijn deze:

Zacharia 7:12

En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet horen willen de wet en de woorden, die de HEERE der hemelschare zond in ZIJN Geest, door de dienst van de vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de HEERE der hemelschare.

Waarom?

2 Timothéüs 4:3,4 /2 Thessalonicenzen 2:11

– Want er zal een tijd zijn( en is nu), wanneer zij de gezonder leer niet zullen verdragen; maar kietelig zijnde van gehoor, zullen zij voor hunzelf leraars vergaderen, naar hun eigen zienswijze; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zich begeven tot fabels./ En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen zullen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben in hun ongerechtigheid.

Het ware Evangelie is als volwassen gedoopt worden, beleden hebben hun zonden die Jezus gedragen heeft, niet meer van hunzelf meer zijn door de doop, hunzelf overgedragen aan God, en daarmee de kracht van de Heilige Geest ontvangen zouden, door het bewijs van het spreken in de onuitsprekelijke woorden van God, de tongetaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *