De wederkomst van Jezus Christus.

De Zoon van God was de eerste keer op aarde als mens, de tweede keer, Zijn wederkomst, zal Hij in Gods heerlijkheid en kracht komen. Dit zal geschieden in de grootste verdrukking van de mensheid.

Matthéüs 24: 21,22

– Want alsdan zal er een grote verdrukking komen, zo hoedanig groot, dat het de eerste keer zal wezen, sinds er mensen op aarde zijn, en daarna niet meer zal zijn. En wanneer deze dagen niet ingekort worden, geen levende ziel zou behouden worden; maar om de wil van de uitverkorenen Gods zullen deze dagen verkort worden.

24-27

– In deze zware tijd zullen valse christenen en valse leraars opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo zullen zij proberen ( indien het mogelijk zou zijn) ook de uitverkorenen Gods te misleiden. Ziet, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen: ziet, Hij is in de woestijn; gaat niet zien; ziet, Hij is in de binnenkamers; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten tot het westen, alzo zal de verschijning van de mensen Zoon zijn.

29-31

– En tijdens de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen als het ware van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan, wanneer dit geschied, zal in de hemel verschijnen dat teken van de mensen Zoon; en dan zal al wie dat ziet, die op aarde woont, met verbazing emotioneel wenen, en zullen de Zoon van God zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En de Zoon zal Zijn Engelen uitzenden met een bazuin van oorverdovend geluid, en Zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste tot het andere uiterste der aarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *