Weest geen vijand van Christus.

Veel christenen  nemen Johannes 3:16 in hun hart voor, dat iedereen behouden zal, als men alleen maar geloof stelt in Jezus Christus.

Men zal alleen behouden worden als men een dader van het Woord is.

Filippenzen 3: 17-20

– Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van deze soort mensen heb ik u vele malen gewaarschuwd, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van Christus zijn; welke einde is het verderf, bij deze is God hun buik, en bij deze is de heerlijkheid in hun schande, wie aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Jakobus 3: 13-15

– Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in iuw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven komt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

Jakobus 4: 8-10

– Nadert rot God, en HIJ zal tot u naderen. Reinigt de handen,  gij zondaars, zuivert uw harten, gij dubbelhartigen! Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen wordt veranderd in treuren, en uw blijdschap in droefheid. Vernedert u voor de HEERE, en HIJ zal u verhogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *