Laster tegen de Heilige Geest.

Degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben, vertegenwoordigen de Heilige Geest.

Lastering tegen de Heilige Geest, dat is tegen een persoon zijn die de Heilige Geest heeft. De tekenen van de gelovigen, die de Heilige Geest heeft wordt vermeld in Markus 16 vers 16 tot 18. Als die persoon de gave van de Heilige Geest daadwerkelijk heeft, is het oppassen!

Een voorbeeld van lastering tegen de Heilige Geest staat in Handelingen 5: 1-11. Hier een paar versen uit dit verslag.

Handelingen 5:

De leugen: vers 1-3

– Een zekere man, met name Ananias, en zijn vrouw Saffira, verkochte een stuk grond; en onttrok van de prijs, met medeweten van zijn vrouw; en hij bracht dit deel voor de voeten van de apostelen. En Petrus zei tegen Ananias: Waarom heeft de satan uw hart verleid, dat gij de Heilige Geest zoudt beliegen, en een deel van de prijs van het land zoudt onttrekken?-

Ananias was een medechristen, en hij loog tegen Petrus, die in één Geest was met Ananias. De vrouw van Ananias was dat ook. Wat gebeurde er toen?

De straf:

vers 4,5

– ( Petrus had gezegd:) Hoewel gij het verkocht had, was het niet in uw macht? Wat is het dan, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet belogen, maar God. En Ananas, deze woorden gehoord had, viel terstond neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over de Gemeente, die dit hoorden.-

Later was hetzelfde lot aan zijn vrouw bezegeld..

Zo, wanneer iemand een onrechtvaardige daad tegen een geestvervulde persoon doet, ook al sterft die persoon niet gelijk, dan zal het in eeuwigheid niet vergeven worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *