Opdracht van Jezus: Verkondigen.

Dit is de opdracht voor elke christen, om het Koninkrijk van God te vullen.
Kerkje spelen is geen excuus.

Hoe waarschuwt God ons, als wij dit niet doen?

Ezechiël 33: 8/ Ezechiël 3: 20,21

– Als IK tot de goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn verkeerde weg te bekeren tot God; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen./ Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en IK een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; en omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, en zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal IK niet gedenken; maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen. Doch als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt; hij zal zeker leven, omdat gij hem gewaarschuwd hebt; zo hebt gij uw ziel bevrijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *