Weest niet altijd een baby.

Wie in Christus komt, is de melk deelachtig, want hij is een baby. Dan is de kennis en wetenschap in geestelijkheid belangrijk totdat hij de vaste spijs eet, de kennis van God. Maar wanneer iemand allang de vaste spijs van node heeft, waarom blijft die persoon de melk deelachtig? Zij zijn de kerkje spelers.

Hebreeën 5: 12,13

– Want gij, daar gij leraars hoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van node, dat men u leert, welke de eerste beginsel zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als die de melk van node heeft, en niet de vaste spijs. Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. Maar de volwassenen de vaste spijs, die door de gewoonheid hun zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide, het goed en het kwaad.

Beginnen in de leer van Christus als baby, die de melk deelachtig is.

1 Korinthe 3: 1-3

– En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij kon het nog niet verdragen; ja, gij verdraagt het ook nu nog niet. Want gij zijt vleselijk; want terwijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij dan niet vleselijk, en wandelt gij dan niet naar de natuurlijke mens?

Romeinen 8: 5/ 1 Korinthe 2: 14

Want die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees is; maar die naar de Geest wandelt, bedenkt zich dat van de Geest is./ Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk te onderscheiden is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *