Is het licht duisternis?

2 Korinthe 6: 14,15

– Trekt niet een andere juk aan met de ongelovigen; want welk deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke samenstelling heeft Christus met een afgod, of welk deel heeft de gelovige met de ongelovige?

Wie het Evangelie niet geheel geloofd, is ook een ongelovige.

1 Korinthe 6: 4-7

– Zo gij dan rechtszaken hebt, die dit leven aangaat, zet die daarover, die in de Gemeente het minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen de broeders in de Heer? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder naar de rechtbank, en dat bij de ongelovigen. Zo is er dan nu geheel gebrek onder u, dat gij met elkaar in rechtszaken beland. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?

Matthéüs 10: 34,39

Jezus heeft gezegd:

– Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard./ Die zijn ziel zal winnen, die zal het verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijn wil, zal het winnen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *