Wie overwint!

De toekomst.

Wie zal de overwinning behalen van dit samenstel van dingen? Wie zorgt ervoor de eindstreep te voleindigen, om  van de boom des levens te eten?

Openbaring 2: 7

– Wie oren heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Wie doet de werken van het geloof?

Filippenzen 4: 8,9

– Voorts, broeders, al wat waarlijk is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat; hetgeen gij ook geleerd ( uit het Woord), en ontvangen ( gave des Heiligen Geestes), en gehoord ( door predikers van het Woord), en in mij ( Paulus) gezien hebt, doet dat; en de God van vrede zal met u zijn.

1 Timothéüs 6: 12

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Wie denkt het beter te bedenken dan wat Jezus ziet, moet zich bewust zijn wat hij of zij bedenkt.

Openbaring 3: 15-19

– Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch vurig; och, of gij koud waart, of vurig! Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb in geen ding gebrek; gij weet echter niet, dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, beproefd gekomen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en met witte klederen ( Openb.7:14) bekleed moogt worden, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt ( Matt.25:1-13); en zalf uw ogen met ogenzalf ( Joh.3:5/ Hand.2:38), opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *