Namaak christenen.

1 Johannes 2: 18,19

– Kleine kinderen, het is de laatste uur; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook vele antichristen geworden; waaruit wij bekennen, dat het de laatste uur is. Zij zijn vanuit ons oogpunt gegaan, maar zij zijn uit ons niet; want indien zij uit ons waren, zo zouden zij in de ware leer van Christus gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij openbaar zouden worden, dat zij niet allen uit ons zijn.

wie zijn deze antichristen dan?

2 Timothéüs 4: 3,4

– Want de tijd komt en is nu, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kietelig van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot leugens.

er is maar één waarheid!

Galaten 1 vers 8 benadrukt dat, zo wie een andere evangelie predikt, die zij vervloekt.

Galaten 1: 8

– Doch al ware het, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen in de Evangelieën staat, die wij verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Matthéüs 7: 22,23

Velen zullen op de oordeelsdag tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openbaar zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid onderhoudt!

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *