Door Jezus worden gekend.

Wij, de gelovigen, weten wie Jezus Christus is, dat Hij de Zoon van God is, en Hij heeft Zijn leven voor de gehele mensheid gegeven, voor de ongerechtigheid waar wij in zaten, om vrij te zijn van de zonden.

Maar als Jezus ons aanzegd dat Hij ons niet kent, waar ligt dat dan aan? Vanwege de ongehoorzaamheid, waar de ongerechtigheid in werkt. Paulus heeft ons gewaarschuwd in Galaten 1:8,9 dat wij maar één Evangelie moeten volgen, en geen ander. Daarom zijn de volgende citaten van toepassing voor ongehoorzame christenen:

Matthéüs 7: 22/ 12: 41

– En dan zal Ik( Jezus) hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid onderhoudt!/ De Zoon des mensen zal Zijn Engelen uitzenden, en zij zullen UIT Zijn Koninkrijk verzamelen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid blijven doen;-

Gelijk als de farizeeërs en de schriftgeleerden schijnen veel mensen als rechtvaardig. Wat is belangrijker? Vanuit de buitenkant of vanuit de binnenkant?

Matthéüs 23: 28/ 1 Johannes 3: 4

– Alzo schijnt gij de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol ( ja, vol) geveinsdheid en ongerechtigheid./ Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

  1. Elke keer maar weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *